Chiến lược xã hội hóa phát triển đầu thu truyền hình của MobiTV

MobiTV mới đưa ra chiến lược sẽ huy động toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đầu thu truyền hình tham gia vào chuỗi cung ứng đầu thu truyền hình số quảng bá có thể thu được hơn 30 kênh truyền hình miễn phí do MobiTV phát sóng.
Continue reading “Chiến lược xã hội hóa phát triển đầu thu truyền hình của MobiTV”

MobiTV thay đổi gói cước DTT và DTH

Gói cước MobiTV

Từ 26/6/2016, MobiTV thay đổi số kênh, giá cước ở các gói dịch vụ trên cả hai hạ tầng truyền hình số mặt đất (DTT) và truyền hình số vệ tinh (DTH), trong đó gói Cao Cấp tăng lên 180 kênh.

Cụ thể, trên hạ tầng DTT có hai gói cước là gói A và gói B, trong đó DTT miền Bắc gói A gồm 68 kênh có giá cước 20.000 đồng/tháng, gói B gồm 101 kênh có giá cước 50.000 đồng/tháng.
Continue reading “MobiTV thay đổi gói cước DTT và DTH”