Chiến lược xã hội hóa phát triển đầu thu truyền hình của MobiTV

MobiTV mới đưa ra chiến lược sẽ huy động toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đầu thu truyền hình tham gia vào chuỗi cung ứng đầu thu truyền hình số quảng bá có thể thu được hơn 30 kênh truyền hình miễn phí do MobiTV phát sóng.
Continue reading “Chiến lược xã hội hóa phát triển đầu thu truyền hình của MobiTV”